รายนามคณะกรรมการบริหาร
และชื่อวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ในประเทศสหรัฐอเมริกา

( ข้อมูลใหม่ล่าสุด 19 สิงหาคม 2560 )

รายนามคณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะสงฆ์ธรรมยุต ในประเทศสหรัฐอเมริกา

     1. พระเทพสารสุธี

            เจ้าอาวาส วัดพุทธดัลลัส      รัฐเท็กซัส                   กรรมการ 

     2. พระเทพสารมุนี

           เจ้าอาวาส วัดวิชิตาราม         รัฐแคนซัส                  กรรมการ
     3. พระนิเทศศาสนคุณ

             ประธานกรรมการบริหารวัดธรรมบูชา-

             วัดนิเทศศาสนคุณ และ วัดนิเทศศาสนคุณ-ฟลอริดา กรรมการ  

 

รายนามคณะกรรมการบริหาร

คณะสงฆ์ธรรมยุต ในประเทศสหรัฐอเมริกา

     1. พระเทพกิตติวิมล   วัดพุทธบูชา รัฐจอร์เจีย

                                  ประธานกรรมการบริหาร ฯ

     2. พระวิธูรธรรมาภรณ์ วัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม รัฐนอร์ธ แคโรไลนา

                                 รองประธานกรรมการบริหาร ฯ  รูปที่ 1
     3. พระวิจิตรธรรมภาณี วัดฟลอริดาธัมมาราม รัฐฟลอริดา 

                                 รองประธานกรรมการบริหาร ฯ  รูปที่ 2
     4. พระราชญาณโกศล วัดป่าธรรมชาติ รัฐแคลิฟอร์เนีย

                                เลขานุการกรรมการบริหาร ฯ
     5. พระครูวิทูรธรรมประกาศ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม รัฐนิวยอร์ก 

                               ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการบริหาร ฯ รูปที่ 1
     6. พระครูโสภณธรรมวิเทศ วัดธรรมประทีป รัฐแมรี่แลนด์

                               ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการบริหาร ฯ รูปที่ 2
     7. พระภาวนาวิธานปรีชา วัดเมตตาวนาราม  รัฐแคลิฟอร์เนีย  

                               เหรัญญิกกรรมการบริหาร ฯ

 

รายชื่อวัด สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ในประเทศสหรัฐอเมริกา
จำนวน 60 วัด 3 สำนักสงฆ์

     1.วัดพุทธรัตนาราม

     WAT BUDDHARATANARAM
     13089 SEHAPAYAK RD.

     FORT WORTH,  TX  76244-8115

     Tel.  (817) 430 - 1365          
     Fax. (817) 491 - 4928
     www.watbuddharatanaram.com
     E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     รก. เจ้าอาวาส   พระครูวินัยธร เรืองเดช โรจนธมฺโม
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2525 ที่ดิน 14 เอเคอร์            

 
     2. วัดพุทธบูชา 
     WAT BUDDHABUCHA 
     3094 RAINBOW DRIVE
     DECATUR, GA 30034-1610

     Tel.  (404) 284 - 2416 
     Fax. (404) 284 - 2472
     www.watbuddhabucha.org       
     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     เจ้าอาวาส   พระเทพกิตติวิมล
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2525 ที่ดิน 11.99 เอเคอร์

 
     3. วัดวอชิงตันพุทธวนาราม  
     WAT WASHINGTON BUDDHAVANARAM
     4401  S. 360th  STREET
     AUBURN, WA 98001-9337
     Tel.  (253) 927 - 5408
     Fax. (253) 927 - 9548
     www.watwashington.com
     E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     เจ้าอาวาส   พระวิบูลธรรมวิเทศ
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2525 ที่ดิน 7.1 เอเคอร์  

 

     4. วัดพุทธดัลลัส   
     WAT BUDDHIST CENTER OF DALLAS
     8484  STULTS ROAD
     DALLAS, TX 75243
     Tel. (214) 340 - 6187
     Fax. (214) 340 - 5165
     www.watdallas.org
     E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
     เจ้าอาวาส  พระเทพสารสุธี
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2525 ที่ดิน 2.5 เอเคอร์


      5. วัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดี.ซี
     WAT TUMMAPRATEIP WASHINGTON D.C.

     36  FARMINGTON Rd. W.  
     ACCOKEEK, MD  20607
     Tel. (301) 203 - 9500, 203 - 5520
     Fax. (301) 203 - 9400
     www.tummaprateip.com
     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

     เจ้าอาวาส   พระครูโสภณธรรมวิเทศ
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2527 ที่ดิน 28.59 เอคอร์


     6. วัดป่าธรรมชาติ 
     WAT PADHAMMACHART
     14036 E.DON JULIAN ROAD
     LA PUENTE, CA 91746
     Tel.  (626) 336 - 2224
     Fax. (626) 330 - 0924  
      www. watpala1.org

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     เจ้าอาวาส   พระราชญาณโกศล
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2527 ที่ดิน 6.5 เอเคอร์

 
     7.วัดสังฆรัตนาราม 
     WAT SANGHARATANARAM

     5301 Foster Rd.

     Oklahoma City, OK 73129

     Tel. (405) 677 - 4306
     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     เจ้าอาวาส  พระครูวิธานธรรมวิเทศ
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2529 ที่ดิน 10.2 เอเคอร์

 
     8. วัดธรรมบูชา
     DHAMMABUCHA BUDDHIST TEMPLE
     6201 SAWYER ROAD
     SAN ANTONIO, TX 78238
     Tel. (201) 520 - 5011
     
     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     เจ้าอาวาส   พระครูธรรมธร สมหมาย อชิโต
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2529 ที่ดิน 11 เอเคอร์            

 
     9. วัดป่าชิคาโก 
     NATURAL BUDDHAIST MEDITATION TEMPLE OF GREATER CHICAGO
     8243  S. NEWLAND AVENUE
     BURBANK, IL 60459
     Tel.  (708) 599 - 5920 
     Fax. (708) 599 - 5241
     www.watpachicago.com 
     E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     เจ้าอาวาส   พระครูสังฆรักษ์ ศุภฤกษ์ ฐานิสฺสโร
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2529 ที่ดิน 1 เอเคอร์


     10. วัดภูริทัตตวนาราม
     BUDDHIST TEMPLE OF AMERICA
     5615 HOWARD STREET
     ONTARIO, CA 91762-4165
     Tel. (909) 988 - 7731
     Fax. (909) 988 - 4191
     www. watpu.org

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     เจ้าอาวาส   พระครูวิทูรธรรมนิเทศ
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2530 ที่ดิน 4.86 เอเคอร์

 
     11. วัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม
     WAT CAROLINA BUDDHAJAKRAVANARAM
     1610 MIDWAY ROAD
     BOLIVIA, NC 28422
     Tel.  (910) 253 - 4526
     Fax. (910) 253 - 6618
     www.wat-carolina.com

     E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     เจ้าอาวาส   พระวิธูรธรรมาภรณ์
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2531 ที่ดิน 20.89 เอเคอร์

 
     12. วัดสันติธรรม
     WAT  SANTIDHAM 
     3917  OLD WAYNESBORO ROAD
     AUGUSTA, GA 30906
     Tel.(706)790-9374
      Facebook.com/watsantidham

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     เจ้าอาวาส พระครูธรรมธร พูลพล ทวิปญฺโญ

     มีพระธรรมทูตอยู่ประจำ 3 รูป       
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2531 ที่ดิน 12.86 เอเคอร์


     13. วัดญาณรังษี
     WAT  YARNNA RANGSEE  BUDDHIST  MONASTERY 
     21950 SHAW ROAD
     STERLING, VA 20164-5332
     Tel.   (703) 406 - 8290, 703 - 406 - 2509

     Fax.  (703) 406 - 4705
     www.watyarn.com

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     เจ้าอาวาส   พระครูสิริธรรมวิเทศ
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2531 ที่ดิน 4.4 เอเคอร์


     14. วัดอาร์คันซอส์พุทธวนาราม
     WAT ARKANSAS BUDDHAVANARAM
     7806  HOWARD HILL ROAD
     FORT SMITH, AR 72916
     Tel. (479)  434 - 6608
     Fax (479) 434 - 6608
     www.watarkansas.com
     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     Facebook: wat Arcansas 

     เจ้าอาวาส   พระครูวิเศษศาสนกิจ

     มีพระธรรมทูตอยู่ประจำ 8 รูป
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2532 ย้ายใหม่ ม.ค. 2550 ที่ดิน 9.65 เอเคอร์


     15. วัดวิชิตาราม
     WICHITARAM BUDDHIST TEMPLE
     5327 N. BROADWAY ROAD
     WICHITA, KS 67219
     Tel.  (316) 838 - 0043
     Fax. (316) 838 - 0043
     E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     เจ้าอาวาส   พระเทพสารมุนี     
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2533 ที่ดิน 2 เอเคอร์

 
     16. วัดเมตตาวนาราม
     METTA FOREST MONASTERY
     13560 Muutama Ln,
     Valley Center, CA 92082
     ส่งจดหมายติดต่อ
     P.O. BOX 1409
     VALLEY CENTER, CA 92082
     Tel. (619) 813 – 8461

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

      www.mettaforest.org

     www.dhammatalks.org

     เจ้าอาวาส   พระภาวนาวิธานปรีชา

     มีพระธรรมทูตอยู่ประจำ  12  รูป
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2534 ที่ดิน 140 เอเคอร์

 
     17. วัดปุญญวนาราม
     WAT PUNYAVANARAM
     4490  Aurora Rd.
     MELBOURNE, FL 32934
     Tel.  (321)  255 - 1465
     Fax. (321) 751 - 3605
     www.watpunyawanaram.org
     Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     รก.เจ้าอาวาส  พระเทพกิตติวิมล  
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2534 ที่ดิน 7.5 เอเคอร์

 
     18. วัดฟลอริดาธรรมาราม
     WAT FLORIDA DHAMMARAM
     2421 OLD VINELAND ROAD
     KISSIMMEE, FL 34746
     Tel.  (407) 397 - 9552
     Fax. (407) 397 - 2577
     www.watflorida.com

     E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     เจ้าอาวาส   พระวิจิตรธรรมภาณี
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2536 ที่ดิน 7.5 เอเคอร์


     19. วัดพุทธรักษา
     BHUDDHA HAKSA CORP.
     S.46 West 23214   LAWNSDALE ROAD
     WAUKESHA, WI 53189-7908

     Tel.  (262) 650 - 0129
     Fax. (262) 650 - 0129
     www.buddhahaksa.org
     E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     เจ้าอาวาส   พระครูวรพรตศีลขันธ์

     มีพระธรรมทูตอยู่ประจำ  2  รูป
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2537 ที่ดิน 3.4 เอเคอร์  


     20. วัดพุทธไทยถาวรวนาราม
     WAT BUDDHA THAI THAVORNVANARAM
     76-16  46th  AVENUE
     ELMHURST, NY 11373
     Tel.  (718) 803 - 9881
     Fax. (718) 803 - 3819
     www.thaitemplenyc.com 
     E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     เจ้าอาวาส  พระครูวิทูรธรรมประกาศ
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2537 ที่ดิน 1 เอเคอร์

 
     21. วัดสังฆบูชา
     WAT SANGHA BUCHA
     P.O. BOX   63851
     CROSS DOT RANCH  ROAD
     PIPE CREEK, TX  78063-3749
     Tel. (830) 510 - 4646
     Fax (830) 510 - 4646
     E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     เจ้าอาวาส  พระครูสังฆรักษ์ ถาวร   ฐิตคุโณ
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2538 ที่ดิน 7 เอเคอร์

 

     22. วัดอลาสก้าณาณวราราม    
     WAT ALASKA YANNA VARARAM
     BUDDHIST TEMPLE MEDITATION CENTER OF ALASKA
     2309  "D" STREET.
     ANCHORAGE, AK 99503
     Tel. (907) 272 - 3699
     E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     เจ้าอาวาส   พระครูสาสนกิจวิเทศ

     มีพระธรรมทูตอยู่ประจำ  3  รูป     

     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2539  ที่ดิน  0.96 เอเคอร์    

 
     23.วัดบอสตันพุทธวราราม
     WATBOSTON  BUDDHA VARARAM TEMPLE
     125   NORTH   ROAD
     BEDFORD, MA  01730
     Tel.  (781) 271 - 0989
     Fax.  (781) 271 - 0157
     www.watboston.org

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     รก. เจ้าอาวาส   พระทองตะวัน สุชาโต
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2541 ที่ดิน 2.5 เอเคอร์


     24. วัดริชแลนด์พุทธวนาราม 
     WAT RICHLANDBUDDHAVANARAM
     879   BRETZ  PR.  NE.
     RICHLAND, WA  99352
     Tel. (509) 627 - 1235
     www.watrichland.org

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     เจ้าอาวาส   พระครูพิลาสธรรมวิเทศ
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2541 ที่่ดิน  2.24 เอเคอร์

  
     25. วัดธรรมรัตนาราม
     WAT  DHAMMARATANARAM
     1510  16 th  STREET
     ROCKPORT, TX   78382 
     Tel. (361) 790 - 9162
     เจ้าอาวาส  พระครูวิฑูรธรรมกิจ
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2541 ที่ดิน 10 เอเคอร์

  
     26. วัดพุทธคุณาราม
     WAT  BUDDHAKUNARAM  BUDDHIST  TEMPLE
     25  LAWRENCE  PL 
     BUFFALO, NY  14213 
     Tel.  (716) 885 - 5091
     Fax. (716) 885 - 5091
     เจ้าอาวาส  พระครูวิเทศธรรมคุณ
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2542 ที่ดิน 1 เอเคอร์


     27.วัดแคนซัสวนาราม
     WAT  KANSAS  VANARAM
     3901   SE   ADAMS  SREET
     TOPEKA, KS  66609
     Tel. (785) 313 - 6789(785) 816 - 0822
     Fax. (785)232-5206
     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     เจ้าอาวาส   พระครูปลัด บุญเลี้ยง  ธมฺมวโร
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 ที่ดิน 36.5 เอเคอร์

 
     28. วัดซัมเตอร์พุทธาราม 
     WAT  SUMTERBUDDHARAM
     1050  REMBERT CHURCH ROAD
     SUMTER,  SC 29153
     Tel. (803) 469 - 5478
     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     www.watsamter.com

     เจ้าอาวาส  พระครูคัมภีรปัญญาภรณ์
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 ที่ดิน 5 เอเคอร์


     29. วัดธรรมศาลา
     WAT  DHAMMASALA FOREST MONASTERY
     14780   BEARDSLEE ROAD
     PERRY, MICHIGAN 48872
     Tel. (517) 675 - 1010
     www.dhammasala.org 
     E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     เจ้าอาวาส   พระครูใบฎีกา ดักลาส เขมสนฺโต
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 ที่ดิน 28 เอเคอร์          


     30. วัดพุทธนิมิต
     WAT  BUDDHANIMIT  TEMPLE
     193   S. ALLEN   AVENUE
     PASADENA, CA  91106
     Tel. (626) 840 - 3269,  (626) 549 - 8339
     E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     เจ้าอาวาส   พระสิริวัฒนวิเทศ     

     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 ที่ดิน....เอเคอร์


     31.วัดพุทธสามัคคีวนาราม
     WAT BUDDHASAMAKEEVANARAM
     983   CAPLIS  SLIGO  ROAD 
     BOSSIER CITY, LA  71112
     Tel. (318)658-9141
     Fax. 
     E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     รก.เจ้าอาวาส  พระครูสิทธิญาณมงคล
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544 ที่ดิน 6 เอเคอร์


     32. วัดสาคราเมนโต้ พุทธวนาราม
     WAT  SACRAMENTO BUDDHAVANARAM
     151   SOUTH   AVENUE
     SACRAMENTO, CA 95838
     Tel. (916) 925 - 1579
     www.watsacramento.org 
     E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     เจ้าอาวาส   พระครูวิเนตธรรมโศภิต
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544 ที่ดิน 1.5 เอเคอร์


     33. วัดป่าเทสรังสี
     WAT PATESRANGSEE
     24&30   RAILROAD LANE
     FREDERICKBURG, VA  22405 
     Tel. (540) 368 - 2272
     Fax. (540) 760 - 8880
     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     เจ้าอาวาส  พระมหากิตติพันธ์ พุทธครุโก
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544 ที่ดิน 2.5 เอเคอร์


     34.วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม 
     WAT  MONTGOMERY  BUDDHARAM 
     13339   Edna Brake Lucas  DRIVE 
     MONTGOMERY,  AL 36117 -5717
     Tel. (334) 593 - 0888
     Fax. (334) 593 - 0888
     www.watmontgomery.com 
     E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     รก.เจ้าอาวาส   พระเทพกิตติวิมล
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544 ที่ดิน 8 เอเคอร์

 

     35. วัดรัตนวนาราม
     WAT  RATTANAVANARAM
     2275  THOMAS SUMTER HWY.
     SUMTER, SC  29150-1000
     Tel. (803) 469 - 2494 
     รก.เจ้าอาวาส    พระเทพกิตติวิมล 
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 ที่ดิน...เอเคอร์


     36.วัดป่านานาชาติ 
     WAT   PANANACHART 
     40539  JOHN  MOSBY HWY.
     ALDIE, VA  20105
     Tel.  (703) 327 - 7618
     Fax. (703) 327 - 7646
     www.watpananachart.org

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     รก.เจ้าอาวาส   พระรังสรรค์ ภูริปญฺโญ
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 ที่ดิน 10.3 เอเคอร์

 
     37. วัดพุทธราเลย์ ญาณสังวราราม
     BUDDHARALEIGH YANNASANGVARARAM TEMPLE
     8921   POOLE ROAD
     KNIGHTDALE, NC  27545-9165
     Tel.   (919) 266 - 6967
     Fax.  (919) 266 - 6967
     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     เจ้าอาวาส   พระครูมหาพุทธเจติยาภิบาล
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 ที่ดิน 1.88 เอเคอร์  


     38. วัดนิวยอร์คธัมมาราม
     NEW YORK  DHAMMARAM TEMPLE 
     33-37  97 th  STREET
     CORONA, NY  11368 -1033
     Tel.   (718) 335 - 3409

     Fax. (718) 335 - 3409
     www.nydhammaram.comwww.watnewyork.com 
     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     เจ้าอาวาส    พระชัยวัฒน์   อภิวฑฺฒโน   
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 ที่ดิน 10,000 ตารางฟุต      


     39.วัดสันติ
     WAT SANTI
     60424   RECHE   ROAD
     LANDERS, CA  92285 
     Tel. (760) 364-3244
     Fax (760) 364-3244
     www.watsanti.org

     E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     เจ้าอาวาส     พระประดิษฐ์ อภิชาโต

   ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 ที่ดิน 10 เอเคอร์


     40.วัดเนวาด้าธรรมาราม
     WAT NEVADA DHAMMARAM
     12970 GILESPIE ST.

     HENDERSON, NV 89044
     Tel.        (702) 558-6156

     Mobile. (702) 768-8302     
     Fax.      (702) 558 - 6156

     E-mail: watThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     Facebook: Wat Nevadadhammaram, Janti kearsing

     เจ้าอาวาส   พระครูวิมลธรรมวิเทศ
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 ที่ดิน 2.21 เอเคอร์


     41. วัดนิเทศศาสนคุณ 
     WAT  NITADESASANAKHUN
     300   DOUBLE CREEK  ROAD
     MARBLE FALLS, TEXAS  78654
     Tel.       (830) 693 - 6246 
     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
     เจ้าอาวาส   พระมหาพรพิรุณ ภูริปญฺโญ
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 ที่ดิน 36 เอเคอร์


     42.วัดพุทธมณีรัตนาราม
     WAT  BUDDHAMANEERRATTANARAM 
     2830-2832   CHEROKEE  STREET
     LOUIS, MO 63118
     Tel.  (314) 771 - 7195  Cell. (314) 484-4851

     Fax. (314) 771  -7195
     E-mail : phrakhruvijit@gmail.com , buddhamaneetemple@mail.com     

     เจ้าอาวาส   พระครูวิจิตรศีลคุณ

     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 ที่ดิน 0.5 เอเคอร์

 

     43. วัดแจ็คสันวิลล์พุทธวนาราม 
     JACKSONVILLE  BUDDHA  VANARAM
     1410 HWY. 294
     LONOKE, AR 72086
     Tel.  (501) 817 -  0019
     Fax. (501) 817 - 0019
     www.watjacksonville.com  
     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     เจ้าอาวาส   พระครูวิเทศวินัยปฏิภาณ
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 ที่ดิน 2 เอเคอร์

 
      44. วัดพุทธธัมมธโร
     WAT  BUDDHADHAMMADHARO
     1217   BABEL  LANE 
     CONCORD, CA  94518
     Tel. (925) 825 - 1645
     www.watput.com

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     เจ้าอาวาส   พระครูวิวิธศาสนกิจวิธาน (เริ่มชัย)
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548 ที่ดิน 0.9 เอเคอร์


     45. วัดพุทธางกูร
     WAT BUDDHANGKURA
     932   METT  STREET
     NE. OLYMPIA, WA 98516
     Tel. (360) 350 - 0897
     www.buddhangura.org

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     เจ้าอาวาส  พระครูวิเทศธรรมปภา
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548 ที่ดิน 4.75 เอเคอร์


     46. วัดป่าศรีถาวร
     WAT PASRITHAVORN
     8625  KAREN STREET
     HOUSTON, TX 77037
     Tel.  (281) 448 - 8833  
     Fax. (281) 448 - 2627  
     E-mail watpausaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.com

     www.watpa.us

     เจ้าอาวาส  พระมหาเสรี กนฺตจารี
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548 ที่ดิน 7.5 เอเคอร์

 

     47.วัดโกลด์สโบโรวนาราม

     WAT GOLDSBORO  VANARAM

     703 Massey Road
     Dudley, N.C. 28333
     Tel. (919) 689 - 2799 

     cell. (919) 273 - 6683

     E-mail : 
     เจ้าอาวาส   พระครูสังฆรักษ์ บุญธรรม  ปญฺญาสาโร

     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2549 ที่ดิน 4.97 เอเคอร์


     48.วัดป่าพุทธญาณ
     WAT PA BUDDHAYAN

     13923 West Bellfort St.
     Sugar Land, TX 77498

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     เจ้าอาวาส  พระครูปลัดภาค  สิริปญฺโญ
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2550 ที่ดิน 7.5 เอเคอร์


     49.วัดอริโซน่าธรรมาราม
     ARIZONA THAMMARAM NYANASAMPANNO MONASTERY

     14911 E. CHANDLER HEIGHTS RD.
     CHANDLER, AZ 85249
     Tel. (480) 883 - 2993
     www.wataz.org 
     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    facebook.com/watarizona

     รก. เจ้าอาวาส  พระเทพกิตติวิมล 
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2550 ที่ดิน 2.5 เอเคอร์


     50. วัดซานฟรานธัมมาราม
     SANFRAN  DHAMMARAM TEMPLE
     2645 Lincoln Way
     San Francisco, CA 94122
     Tel.  (415) 753  - 0857
     www.watsanfran.com
     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     เจ้าอาวาส  พระครูวินัยธร ณัฐ ณฏฺฐปญฺโญ    
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2550 ที่ดิน 6,112 sq ft


     51.วัดโอไฮโอธรรมาราม
     WAT OHIO DHAMMARAM
     1765  HUY  ROAD
     COLUMBUS, OHIO 43224
     Tel. (614) 263 - 6331
     www.watohio.com
     E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

     Face book. Watohio Columbus     

     เจ้าอาวาส  พระรักษพล  กุลวฑฺฒโน

     พระธรรมทูตอยู่ประจำ 1 รูป
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2550 ที่ดิน 0.17 เอเคอร์

     52.วัดสิริจันทราวาส

     SIRIJANDHO MEDITATION CENTER OF MININESOTA
      1296 PIONT DOUGLAS ROAD.
      S. SAINT PAUL , MN 55119
     Tel.  (651) 481 - 7248

     Fax. (651) 481 - 7248

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     เจ้าอาวาส   พระครูวินัยธร ปริพัฒน์ จิณฺณธมฺโม

     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2552 ที่ดิน 5 เอเคอร์

 

     53.วัดสโปแคนธัมมาราม

     Wat Spokane Dhammaram

     12112 S Hatch Road, Spokane, WA 99224

     TEL : (509)244-2928

     E-mail :
     เจ้าอาวาส  พระครูวิทูรธรรมโกศล

     ก่อตั้งเมื่อ 12 มิถุนายน 2554

 

     54.วัดนิเทศศาสนคุณ-ฟลอริดา
     WAT NITADSASANAKHUN BUDDHIST TEMPLE OF FLORIDA 
     13301 U.S.HIGHWAY 441 S.E.
     OKEECHOBEE, FL 34974

     Tel.(863) 763 - 5409 
     Fax. (863) 763 - 8089

     www.watnitadflusa.org

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     เจ้าอาวาส  พระครูสังฆรักษ์ สรวิชญ์ มารชิโน
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2550 ที่ดิน 15 เอเคอร์

 

     55.วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโลราโด

     Colorado Forest Monastery of Luangta Maha Boowa Nyanasampanno

     11934 Singing Hills Road

     Parker, CO 80138-6105

     Tel. (303) 840 - 2853

     www.luangta.us

     E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     รก. เจ้าอาวาส  พระจำรัส จนฺทโชโต

     ก่อตั้งเมื่อ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ที่ดิน 15 เอเคอร์

 

     56. วัดเคนตั๊กกี้โพธิวนาราม
     WAT KENTUCKY BODHIVANARAM
     641 Skyline Drive
     Frankfort, KY 40601-9151 

     Tel. (502) 352 - 7516
     www.watkentucky.org
     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     รก. เจ้าอาวาส   พระจรัส อภิโชโต
     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2550 ที่ดิน 7.07 เอเคอร์

 

     57. วัดอรัญญธรรมาราม

     Forest Dhamma Buddhist Monastery 
     255 Snakefoot Lane
     Lexington, VA 22450

     www.forestdhamma.org

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

     รก.เจ้าอาวาส  พระดิ๊ก สีลรตโน (Richard E.Byrd, Jr.)

     มีพระธรรมทูตอยู่ประจำ  3  รูป
     ก่อตั้งเมื่อ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ที่ดิน 215 เอเคอร์

 

     58. วัดวิมุตติธรรมาราม
     Wat Vimuttidhammaram
     14130 Nightingale Drive, Houston, Texas 77050
     Tel: (832) 540 - 9178  Fax. (832) 406 - 7962
     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     เจ้าอาวาส    พระมหาชาญพิทักษ์ สุนฺทรปญฺโญ
     ก่อตั้งวัด      เมื่อพุทธศักราช 2554  มีที่ดิน 13 เอเคอร์
 
     59.วัดพุทธบารมี

     Wat Buddha Bharami of Nebraska

     9913 Hwy 75 Ave.

     Plattsmouth, NE 68048

     Tel: (402) 296 - 0555

      E-mail:

     Facebook: Wat Buddhabarami Nebraska

     เจ้าอาวาส  พระครูปลัด จำรัส ขนฺติพโล

     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2557 ที่ดินวัด 1 เอเคอร์

     

     60.  วัดสามัคคีออฟอริโซน่า 

     WAT SAMAKKI OF ARIZONA 

     3147 S. Mountain View Road

     Apache Junction, AZ. 85119

     Tel.  (480) 288-8536

     www. samakkiAz.org

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     รก. เจ้าอาวาส   ดร. พระผาสุข ฐานวุฑโฒ (กุลละวนิชย์)

     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2559 ที่ดิน 2.5 เอเคอร์

     


     61. สำนักสงฆ์ วัดป่าอินเดียนา
     FOREST TEMPLE OF SOUTHERN INDIANA
     3698 N RUSSELL RD
     BLOOMINGTON,  IN 47408
     Tel. (812) 335 - 0171
     www.foresttempleindiana.org
     เจ้าสำนักสงฆ์  คณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ ธสอ.

     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2552 ที่ดิน 5 เอเคอร์

   

     62. สำนักสงฆ์ วัดป่าไทยถาวรอัลบานี่

     WAT PA THAITHAVORN ALBANY (สาขาวัดพุทธไทยถาวรวนาราม)

     974 Darby Hill Rd. Dalanson, NY  12053

     Tel.  (718) 803-9881

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     เจ้าสำนักสงฆ์  พระคำเส็ง  คุตฺตสีโล 

     ก่อตั้งเมื่อ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 

     ที่ดิน 2.8 เอเคอร์

63.Wat Indiana Buddhavanaram
929 W 47th Ave.
Gary,IN 46408
Tel. (219)487-5139
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
facebook.com/watindiana
เจ้าสำนักสงฆ์ พระครูปลัด กิตติ กิตฺติโสภโณ
ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ที่ดิน 1 เอเคอร์

 

******** 

ข้อมูลล่าสุด  18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กองเลขานุการ/อุบาสก ตะวัน คำสุจริต

ผู้ปรับปรุงข้อมูล 

www.dhammayut.net
www.dhammayut.org

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.