วัดป่าอริโซน่า   Wat Pa of Arizona
14911 E. Chandler Heights Rd. Chandler, Arizona 85249 United States
Photo by อุบาสก ตะวัน คำสุจริต