ผูกพัทธสีมาวัดพุทธดัลลัส ปี 2555  วัดพุทธดัลลัส
Wat Buddha Dallas 8484 Stults Road,  Dallas, Texas 75243 United States
Temple Map