วัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกาวัดใด มีข่าวสาร และภาพกิจกรรม อยากจะประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์

กรุณา ส่งข่าวสาร และภาพกิจกรรมของวัดท่านมาได้ที่

ข่าวสาร ส่งมาที่ อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ภาพกิจกรรมไรท์ใส่ซีดี  (หรือจะส่งทางอีเมล์ก็ได้ครับ) ส่งมาที่ Wat Pa of Arizona 14911 E. Chandler Heights Rd. Chandler, AZ 85249

ทางทีมงานจะพิจารณาลงประชาสันพันธ์ให้ไซต์นะครับ

www.dhammayutusa.com
www.dhammayut.net

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.