เกล้าฯ คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา
ขอถวายความอาลัยแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
ขอเจ้าประคุณจงสู่สุคติในสัมปรายภพเทอญ

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.