ภาพประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 30/2557

คณะสงฆ์ธรรมยุต ในสหรัฐอเมริกา

ผูกพัทธสีมา-ฝังลูกนิมิต

ณ วัดพุทธบูชา แอตแลนต้า

มลรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

13-15 มิถุนายน 2557

********

คลิกดูทัศนียภาพบริเวณวัดพุทธบูชา .......

คลิกดูภาพบรรยากาศการเตรียมงาน .......

คลิกดูภาพบรรยากาศการประชุม .......

คลิกดูภาพบรรยากาศฉันภัตตาหาร .......

คลิกดูภาพงานผูกพัทธสีมา .......

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.