รวมภาพงานประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 30/2557 ณ วัดพุทธบูชา เมืองแอตแลนด์ต้า รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

 

เข้าชมภาพ คลิก คลิก

 

อุบาสก ตะวัน คำสุจริต รายงาน

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.