ภาพบรรยากาศการประชุมภายใน ของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งทีี่่ 30/2557 ณ วัดพุทธบูชา เมืองแอตแลนด์ต้า รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 17.00 น. 

ชมภาพ คลิก คลิก

 

อุบาสก ตะวัน คำสุจริต รายงาน

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.