ภาพพิธีอัญเชิญพระพุทธชินราช ขึ้นพระแท่นประทับ ภายในอุโบสถวัดพุทธบูชา เมืองแอตแลนด์ต้า รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2557

เข้าชมภาพ คลิก คลิก 

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.