วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา  พุทธศาสนิกชนชาวไทยและท้องถิ่น ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ วัดวอชิงตันพุทธวนาราม เมืองออเบิร์น รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา โดยในงานมีกิจกรรม ทำบุญตักบาตร  ฟังธรรมเทศนา สวดมนต์ไหว้พระ และร่วมกันถวายพระพร ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.