พุทธศาสนิกชนในเมืองออเบิร์น และเมืองใกล้เคียงได้ร่วมกันฟังธรรมเทศนาที่วัดวอชิงตันพุทธวนาราม เมืองออเบิร์น รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ซึ่งทางคณะพระสงฆ์ได้หมุนเวียนกันขึ้นแสดงธรรมในทุกวันอาทิตย์ จึงทำให้วันหยุดสัปดาห์ หรือ weekend กลายวันธรรมสวนะสำหรับพวกเขา น่าอนุโมทนา...

 

 

 

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.