วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น คณะสงฆ์วัดวอชิงตันพุทธวนาราม  เมืองออเบิร์น  รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรมถวายอุทิศพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งในการจัดพิธีสวดพระอภิธรรมนี้ได้มีขึ้นทุกวันอาทิตย์

 

 

 

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.