ภาพกิจกรรมเดินทางตรวจเยี่ยมคณะสงฆ์วัดต่างๆ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 พระเดชพระคุณ พระเทพกิตติวิมล ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา 

เข้าชมภาพ คลิก

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.