รวมภาพงานประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุต ประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๖ ณ วัดพุทธราเลย์ ญาณสังวราราม  เมืองไนท์เดลย์ มลรัฐนอร์ธแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

    

ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.