เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 15.39 น.  คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริการ่วมกันจัดพิธี ฉลองพระชนมชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก  ณ วัดพุทธราเลย์ ญาณสังวราราม  เมืองไนท์เดลย์ มลรัฐนอร์ธแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา

     ในงานมีการถวายเครื่องสักการะ เจริญพระพุทธมนต์  อ่านพระประวัติ กล่าวคำถวายพระพรสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

ฉลองพระชนมชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

     ซึ่งภายในงานนอกจากมีคณะสงฆ์ธรรมยุตในอเมริการ่วมงานกันแล้ว  ยังมีพุทธศาสนิกชนในนอร์ธแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมงานกันอย่างมากมาย

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.