ภาพคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา นำโดยพระเดชพระคุณ พระราชสิทธิโมลี ประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมคณะ เดินทางเข้าร่วมการประชุมพระธรรมทูตนานาชาติ ของคณะสงฆ์ทั่วทุกทวีป....

 

คลิก คลิก เพื่อเข้าชม

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.