ภาพคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย พระเดชพระคุณ พระราชสิทธิโมลี ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมคณะสงฆ์วัดในเครือข่า่ยพระนิเทศศาสนคุณ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลฌาปนกิจศพพระสมพงษ์ สุจิตฺโต (บุดดีวงษ์) 

  พระสมพงษ์ สุจิตฺโต(บุดดีวงษ์) เกิดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 ที่จังหวัดหนองคาย ได้เดินทางเข้ามา ประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2551 เพื่อมาช่วยงานสร้างอุโบสถวัดนิเทศศาสนคุณ (Marble Falls) จนแล้วเสร็จ หลังจากนั้นได้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงได้ขอบรรพชาอุปสมบท เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2552 โดยมี พระนิเทศศาสนคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ หลังจากนั้น ได้ไปปฏิบัติศาสนกิจและจำพรรษาที่สำนักสงฆ์ สีลสังวร เมือง Carbondale, Illinois ได้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาและอบรมสั่งสอนผู้มีความสนใจพระพุทธศาสนา ทั้งยังได้บูรณะซ่อมแซมอาคารบริเวณวัด หลังจากออกพรรษาได้เดินทางไปช่วยงานตามวัดต่าง ๆ เช่น ช่วยสร้างกุฏิสงฆ์วัดนิเทศศาสนคุณ-ฟลอริดา วัดสังฆบูชา วัดธรรมบูชา วัดนิเทศศาสนคุณ-มาร์เบิล ฟอลล์ส รวมทั้งวัดพุทธนานาชาติ เมือง Ft.Smith รัฐ Arkansas และที่พักสงฆ์ Rockspring, Texas 

  พระสมพงษ์ ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคหัวใจตีบ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 สิริอายุได้ 49 ปี 11 เดืิอน 13 วัน คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมก้นบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ 13-20 พฤษภาคม และวันที่ 21 พฤษภาคม ได้นำสรีระไปสู่ฌาปนสถานที่เมือง Austin เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา
 
คลิกที่ภาพเพื่อเข้าชม

 

 

 

 

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.