ภาพพระเดชพระคุณ พระเทพกิตติวิมล ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเปิดสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี 2558 ณ วัดฟลอริดาธรรมาราม รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 26 เมษายน 2558

 

เข้าชมภาพ คลิก คลิก

 

ภาพพระเดชพระคุณ พระเทพกิตติวิมล ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา เมตตาเดินทางตรวจเยี่ยมสถานที่จัดงานประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 31/2558 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2558 ณ วัดญาณรังษี รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา

 

เข้าชมภาพ คลิก คลิก

 

ภาพพิธีเปิดงานสมโภชพระพุทธรัตนมหาเจดีย์ ณ วัดพุทธรัตนาราม เมืองฟอร์ทเวิร์ธ รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เข้าชมภาพ คลิก คลิก

 

พระเดชพระคุณ พระเทพกิตติวิมล ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา/ประธานกรรมการบริหารวัดอริโซน่าธรรมาราม/รักษาการเจ้าอาวาสวัดอริโซน่าธรรมาราม เมตตาเดินทางเยี่ยมวัด และร่วมประชุมกรรมการบริหารวัดอริโซน่าธรรมาราม ระหว่างวันที่ 6-11 มิถุนายน พ.ศ.2558

เข้าชมภาพ คลิก คลิก

ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถหลังใหม่ วัดสังฆรัตนาราม

     พระเดชพระคุณพระเทพกิตติวิมล   วัดพุทธบูชา รัฐจอร์เจีย ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถหลังใหม่ วัดสังฆรัตนาราม รัฐโอคลาโฮมา  ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2558

อ่านเพิ่มเติม...

รวมภาพงานประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 30/2557 ณ วัดพุทธบูชา เมืองแอตแลนด์ต้า รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

 

เข้าชมภาพ คลิก คลิก

 

อุบาสก ตะวัน คำสุจริต รายงาน

ภาพบรรยากาศการประชุมภายใน ของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งทีี่่ 30/2557 ณ วัดพุทธบูชา เมืองแอตแลนด์ต้า รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 17.00 น. 

ชมภาพ คลิก คลิก

 

อุบาสก ตะวัน คำสุจริต รายงาน

ภาพพิธีอัญเชิญพระพุทธชินราช ขึ้นพระแท่นประทับ ภายในอุโบสถวัดพุทธบูชา เมืองแอตแลนด์ต้า รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2557

เข้าชมภาพ คลิก คลิก 

         วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา  พุทธศาสนิกชนชาวไทยและท้องถิ่น ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ วัดวอชิงตันพุทธวนาราม เมืองออเบิร์น รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา โดยในงานมีกิจกรรม ทำบุญตักบาตร  ฟังธรรมเทศนา สวดมนต์ไหว้พระ และร่วมกันถวายพระพร ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา

อ่านเพิ่มเติม...

     พุทธศาสนิกชนในเมืองออเบิร์น และเมืองใกล้เคียงได้ร่วมกันฟังธรรมเทศนาที่วัดวอชิงตันพุทธวนาราม เมืองออเบิร์น รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ซึ่งทางคณะพระสงฆ์ได้หมุนเวียนกันขึ้นแสดงธรรมในทุกวันอาทิตย์ จึงทำให้วันหยุดสัปดาห์ หรือ weekend กลายวันธรรมสวนะสำหรับพวกเขา น่าอนุโมทนา...

อ่านเพิ่มเติม...

     วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น คณะสงฆ์วัดวอชิงตันพุทธวนาราม  เมืองออเบิร์น  รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรมถวายอุทิศพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งในการจัดพิธีสวดพระอภิธรรมนี้ได้มีขึ้นทุกวันอาทิตย์

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพกิจกรรมเดือนสิงหาคม 2556 ของพระเดชพระคุณ พระเทพกิตติวิมล ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางตรวจเยี่ยมคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ณ วัดอริโซน่าธรรมาราม เมืองแชนด์เลอร์ รัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา

เข้าชมภาพ คลิก

ภาพกิจกรรมเดินทางตรวจเยี่ยมคณะสงฆ์วัดต่างๆ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 พระเดชพระคุณ พระเทพกิตติวิมล ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา 

เข้าชมภาพ คลิก

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ตามเวลาประเทศสหรัฐอเมริกา หรือในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ตามเวลาในประเทศไทย ทางวัดสังฆรัตนาราม  รัฐโอคลาโฮม่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำพิธีเปิดศาลาอเนกประสงค์ หรือศาลาการเปรียญ

อ่านเพิ่มเติม...

     วัดนิเทศศาสนคุณ-ฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบรรพชา-อุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖   ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมานี้

อ่านเพิ่มเติม...

     พระเดชพระคุณพระธรรมเมธาจารย์ วัดโสมนัสวิหาร เมตตาเป็นประธานในการแต่งตั้งเจ้าอาวาสและรักษาการเจ้าอาวาสวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ วัดพุทธราเลย์ ญาณสังวราราม เมืองไนท์เดลย์ มลรัฐนอร์ธ แคโรไลนา สหรัฐอเมริกา  ซึ่งในปี 2556 นี้  มีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส / รักษาการเจ้าอาวาส / เจ้าสำนัก ดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖  คณะพระสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกาและพระเถระจากประเทศไทยพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนในอเมริกา ร่วมกันจัดงานถวายสักการะ มุทิตาจิต แด่พระเถระ/พระสังฆาธิการในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์ในปี ๒๕๕๕ จำนวน ๗ รูป 

อ่านเพิ่มเติม...

     รวมภาพงานประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุต ประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๖ ณ วัดพุทธราเลย์ ญาณสังวราราม  เมืองไนท์เดลย์ มลรัฐนอร์ธแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 15.39 น.  คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริการ่วมกันจัดพิธี ฉลองพระชนมชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก  ณ วัดพุทธราเลย์ ญาณสังวราราม  เมืองไนท์เดลย์ มลรัฐนอร์ธแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านเพิ่มเติม...

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.