ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ปวงชนทุกหมู่เหล่า ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร ถวายน้ำปานะ ถวายสังฆทาน ในงานประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 34/2561 และงานปิดทองฝังลูกนิมิต-ผูกพัทธสีมา และงานฉลองการก่อตั้งวัด ครบ 19 ปี ณ วัดพุทธางกูร เมืองโอลิมเปีย รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้...

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
เวลา 07.00 น.  ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
เวลา 10.00 น.  พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการก่อตั้งวัดครบ 19 ปี
เวลา 11.00 น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา 13.00 น.  ประกอบพิธีสังฆกรรม สวดถอนสีมาสังวาส
เวลา 18.00 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ธสอ. เจ้าอาวาส รักษาการเจ้าอาวาส และหัวหน้าสำนักสงฆ์

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
เวลา 07.00 น.  ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
เวลา 07.45 น.  ลงทะเบียน รับเอกสารการประชุม
เวลา 08.00 น.  เริ่มประชุมภาคเช้า
เวลา 11.00 น.  ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
เวลา 13.00 น.  เริ่มประชุมภาคบ่าย
เวลา 17.00 น.  พิธีปิดการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 34/2561

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
เวลา 07.00 น.  ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
เวลา 08.00 น.  ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก
เวลา 09.00 น.  พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญปิดทองลูกนิมิต
เวลา 10.00 น.  ทำบุญตักบาตร
เวลา  11.00 น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา 12.00 น.  พุทธศาสนิกชนรับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา 12.30 น.  รับฟังพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
เวลา 13.30 น.  พิธีถวายผ้าป่าสามัคคี
เวลา 14.00 น.  พิธีมอบมีดตัดหวายลูกนิมิตแด่คณะเจ้าภาพ
เวลา 14.30 น.  ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา ตัดลูกนิมิต ตามลำดับ
- พระสงฆ์ทั้งหมด พร้อมกันในอุโบสถ
- เจ้าหน้าที่ประกาศให้เจ้าภาพออกไปยืมประจำลูกนิมิต ทั้ง 8 ทิศ
- ประธานตัดลูกนิมิตลูกเอก (พร้อมกันทั้งทุกลูก) พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
- คณะสงฆ์ จำนวน 5 รูป ออกไปสวดทักลูกนิมิต สมมติสีมา กลับเข้ามาสวดสมมติสมานสังวาสสีมา
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลองอุโบสถ เป็นปฐมฤกษ์
- คณะเจ้าภาพถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- ประกอบพิธีอุปสมบทหมู่
-เป็นเสร็จพิธี

วาระอันเป็นมหากุศลเช่นนี้ จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ปวงชนทุกหมู่เหล่า ร่วมจองเป็นเจ้าภาพลูกนิมิต เจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี เจ้าภาพถวายภัตตาหาร ถวายน้ำปานะ แด่พระเถรานุเถระจากทั่วสารทิศ และร่วมงานมหากุศลดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม
พระครูวิเทศธรรมปภา
เจ้าอาวาสวัดพุทธางกูร
(360)888-0142
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.