สืบเนื่องมาจากวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา วัดธรรมรัตนาราม เมืองร๊อคฟอร์ท รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ถูกพายุเฮอร์ริเคน ฮาร์เวย์ (Hurricane Harvey) ถล่ม ทำให้วัดได้รับความเสียหายอย่างหนัก ศาลา กุฎิ พังทั้งหมดเหลือเพียงเสาเท่านั้น..

พระสงฆ์ไม่มีที่พัก ทำให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก และต้องการความช่วยเหลือโดยด่วน ดังนั้น คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยพระเดชพระคุณ พระเทพกิตติวิมล ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงขอเชิญวัดในสังกัด และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมแรงร่วมใจ บริจาคร่วมทำบุญ เครื่องบริโภค และส่งสิ่งที่ของจำเป็น และบริจาคปัจจัยเพื่อสร้างอาคารที่พักสงฆ์ ศาลาการเปรียญ กุฎิ วัดธรรมรัตนาราม

ท่านที่ต้องการทำบุญ กรุณาส่งเป็นมันนี่ออเดอร์ หรือเช็ค ส่งจ่ายในนาม Wat Dhammarattanaram  ส่งไปที่ Wat Dhammarattanaram  1510  16th St. Rockport, TX 78382  

วัดธรรมรัตนาราม ปัจจุบัน มีพระธรรมทูตอยู่จำพรรษา จำนวน ๒ รูป โดยมี พระครูวิฑิตธรรมกิจ (พระมหาวัฒนา ปุญฺญวโร) เป็นเจ้าอาวาส..

สาเหตุที่ทำให้วัดเสียหายอย่างหนักนั้น เนื่องจากวัดอยู่แถวชายฝั่งที่พายุเฮอร์ริเคนฮาร์เวย์ลงพอดี ซึ่งพายุนี้จัดเป็นลูกใหญ่ที่สุดในรอบ ๑๒ ปี ในประเทศสหรัฐอเมริกา

คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

 

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.