ภาพพระเดชพระคุณ พระเทพกิตติวิมล ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระครูมงคลญาณ (คำพอง ปัญญาวุโธ) อดีตเจ้าอาวาส วัดป่านานาชาติ เมืองอัลดี้ รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา..และภาพงานถวายเพลิงสรีระสังขาร 

วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พระเดชพระคุณ พระเทพกิตติวิมล ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางไปเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวาย พระครูมงคลญาณ และมีท่านทูตพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้พระภิกษุ พระธรรมทูต จากวัดต่างๆ พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชน ทุกหมู่เหล่า เดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในการฟังพระสวดอภิธรรม จากนั้นท่านทูตพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี เป็นประธานวางบังสุกล โดยมี พระเทพกิตติวิมล ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประธานในการพิจารณาผ้าบังสุกล

ชมภาพ คลิก 

ภาพงานถวายเพลิงสรีระสังขาร
ชมภาพ คลิก

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.