รายนามวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ ในเดือน สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา...

รายนามวัดที่บริจาคช่วยเหลือประสบภัยน้ำท่วม
ส่งไปที่วัดพุทธบูชา Wat Buddha Bucha 3094 Rainbow Dr.Decatur, GA 30034
ในนามคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

******

 

1.เทศน์งาน 60 ปี พระวิจิตรธรรมภาณี วัดฟลอริดาธรรมาราม     $ 1,375
2.วัดพุทธบูชา GA $1,261
3.วัดเมตตาวนาราม CA  $1,780
4.วัดสันติธรรม GA $1,210
5.วัดวิชิตาราม KS $100
6.วัดสันติ (Buddhist  Forest  Meditation  Center) TX $1,000                 
7.วัดธรรมบูชา TX $200
8.วัดวอชิงตันพุทธวนาราม WA $1,000
9.วัดสาคราเมนโต้พุทธวนาราม CA $300
10.วัดเนวาด้าธรรมาราม NV $1,000                                                                     
11.วัดเคนตั๊กกี้โพธิวนาราม KY $100
12.วัดนิเทศศาสนคุณ FL $100 
13.วัดแจ๊คสันวิลล์พุทธวนาราม AR $650                                                               
14.วัดพุทธมณีรัตนาราม M0 $300
15.วัดภูริทัตตวนาราม CA  $200                                                                           
16.วัดแคโรไลนา พุทธจักรวนาราม NC $300     
17.วัดพุทธธัมมธโร CA $2,120
18.วัดพุทธรัตนาราม TX $3,000
19.วัดป่าพุทธญาณ TX $556
20.วัดอาร์คันซอส์พุทธวนาราม AR $500                                                                                   
21.วัดญาณรังษี VA $700 
22.วัดธรรมประทีป MD $300
23.วัดโอใฮโอธรรมาราม OH $100
24.Pipat Sangsukhidee, TX $500                       
25.Jeffrey &  Atcharaporn  Widder,   MD $100                             
26.Samanus Roysri , TX $100
27.Sandy Techavalitpongse, NV $50
28.วัดป่าศรีถาวร TX $2,449
29.วัดอลาสก้าญาณวราราม $600
รวมยอดบริจาค    $22,551      

ส่งผ่านองค์กรอื่น ๆ (ที่ได้รับรายงาน)

1.วัดสาคราเมนโต้พุทธวนาราม $1,635
ส่งไปที่วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ. สกลนคร

2.วัดวิชิตาราม $300
ส่งไปที่วัดพุทธดัลลัส                                                                                 

3.วัดป่าธรรมชาติ CA $3,250                                                                                       
ส่งไปที่ ร.ร.บ้านโคกสำราญ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

4.วัดพุทธไทยถาวรวนาราม NY $1,000
ส่งไปที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ)

พระเทพกิตติวิมล
ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา
29 สิงหาคม 2560

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.