คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ขอเชิญวัดในสังกัดฯ และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญเพื่ออุทิศถวาย แด่พระครูมงคลญาณ (หลวงพ่อคำพอง ปัญญาวุโธ) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ รัฐเวอร์จิเนีย ซึ่งท่านได้มรณภาพเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ในการนี้ คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย พระเดชพระคุณ พระเทพกิตติวิมล ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในปรเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับคณะสงฆ์วัดป่านานาชาติ ได้จัดให้มีการสวดพระอภิธรรม เพื่ออุทิศถวายแด่ พระครูมงคลญาณ ที่วัดป่านานาชาติ และที่ฌาปนสถาน Funeral Home เป็นประจำทุกคืน จากนั้นจะได้ทำเรื่องนำสรีระของพระครูมงคลญาณ กลับไปบำเพ็ญกุศลต่อที่ประเทศไทย ณ วัดป่าศรีฐานใน ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 

 ดังนั้น ทางคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสรัฐอเมริกา จึงขอความร่วมมือมายังวัดในสังกัดฯ  และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมบริจาคทำบุญเพื่อช่วยในบำเพ็ญกุศลพระครูมงคลญาณ ในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน
ท่านใดต้องการร่วมทำบุญ กรุณาส่งเป็น Check or Money Order สั่งจ่าย Wat Pananachart ส่งถึง
Wat Pananachart
40539 John Mosby Hwy.
Aldie, VA 20105
Tel.(703)327-7618

ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบำเพ็ญกุศลถวายพระครูมงคลญาณ ที่ www.dhammayut.net

ทีมข่าวคณะสงฆ์ธรรมยุต USA

 

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.