คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศ ขอรับบริจาค เพื่อช่วยประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์

 ประกาศ  คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา
เรื่อง  ขอความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม

********

            ตามที่ได้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเทศไทย เป็นเหตุให้เขื่อนดินกั้นน้ำขาด  เพราะไม่สามารถรับน้ำได้มาก น้ำจากเขื่อนไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือน ไร่นา  ถนนหนทาง  ทำให้ได้รับความเดือดร้อนในหลายพื้นที่ 

            ฉะนั้น คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงขอความช่วยเหลือ  จากวัดต่าง ๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันบริจาคเป็นเงินเพื่อช่วยเหลือและจุนเจือให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้  ท่านต้องการร่วมบริจาค  โปรดส่งเงินทำบุญที่

  Wat Buddha Bucha

  3094 Rainbow Drive

  Decatur, GA 30034

  Tel. 404-284-2416

            โปรดส่งเงินบริจาคให้ถึงวัดพุทธบูชา ก่อนวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  สั่งจ่ายเป็น Check ในนาม  “Wat Buddha Bucha”

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พระเทพกิตติวิมล
ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.