Get Adobe Flash player

สำนักงานเลขานุการ

DHAMMAYUTnews

มี 188 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

ขอน้อมถวายความอาลัยในการละสังขาร

ของพระเทพสารมุนี (หลวงปู่เพชร สารธัมโม)

อดีตประธานกรรมการที่ปรึกษาคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธรัตนาราม รัฐเท็กซัส

 

คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

******

พระเทพสารมุนี (หลวงปู่เพชร สารธัมโม) ท่านละสังขารด้วยอาการอันสงบ ณ โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 20.38 น.  สิริรวมอายุได้ 84 ปี 63 พรรษา ซึ่งขณะนี้ ได้ตั้งสรีระสังขารบำเพ็ญกุศล ณ วัดศรีสว่าง ต.สว่าง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

ภาพความเคลื่อนไหวต่างๆในงานบำเพ็ญกุศลหลวงปู่เพชร

ชมภาพ คลิก คลิก