ภาพข่าว..คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ขอถวายความยินดี เนื่องในโอกาสที่ พระเดชพระคุณ พระเทพกิตติวิมล ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา เข้ารับประทานรางวัล "เสาอโศก" รางวัลผู้นำศีลธรรม แห่งการบำเพ็ญประโยชน์ให้พระพุทธศาสนาแลสังคมส่วนรวม จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ พุทธมลฑล ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙..

 

เข้าชมภาพ 

คลิก คลิก คลิก

 

อุบาสก ตะวัน คำสุจริต รายงาน

 

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.