สปอตงานประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 31/2558

ณ วัดญาณรังษี เมืองสเตอร์ลิง รัฐเวอร์จิเนีย

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.