ทีฆายุโก โหตุ มหาราชินี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 

ขอถวายพระพร

คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.