หนังสือสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น ศาสนพิธี คำขอบรรพชาอุปสมบท ภาษาอังกฤษ และศัพท์ธรรมะภาษาอังกฤษ รวบรวม/เรียบเรียงโดย พระอาจารย์สาโรจน์ อคฺคธมฺโม วัดเมตตาวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยมีพระภาวนาวิธานปรีชา (เจฟฟรี่ย์ ฐานิสฺสโร) และพระไอแซก เขมตฺโต วัดเมตตาวนาราม เป็นผู้ตรวจทาน..อ่าน ดาวน์โหลด เพื่อนำไปใช้งาน

 

คำนำ  คลิก/Click

ทำวัตรสวดมนต์เช้า/Morning Chant Book (สวดตามวัน)  คลิก/Click

ทำวัตรสวดมนต์เย็น/Evening Chant Book(สวดตามค่ำ)  คลิก/Click

คำแผ่เมตตา/Pali & Thai Chant (ภาษาคาราโอเกะอังกฤษ)  คลิก/Click

ศาสนพิธี/Meal Offering Ceremony คลิก/Click

คำขอบรรพชาอุปสมบท/Ordination Procedure คลิก/Click

คำศัพท์ธรรมะไทย-อังกฤษ/Thai English Vocabulary คลิก/Click 

วิธีดาวน์โหลด คลิกเม้าส์ขวามือตรง คลิก แล้ว เลือก save link as..
เพื่อดาวน์โหลด

 

หากคัดลอกไปในเชิงธุรกิจ หรือหาผลประโยชน์ ผู้จัดทำขอสงวนลิขสิทธิ์ในทุกกรณีไม่มีข้อยกเว้น หากคัดลอกไปเพื่อเป็นธรรมทาน ไม่ขอสงวนลิขสิทธิ์แต่ประการใด กรุณาคัดลอกได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องอ้างอิงที่มาในบทความนั้นๆ

 

อุบาสก ตะวัน คำสุจริต

ผู้จัดทำ/ผู้บริหารเว็บไซต์คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

 

www.dhammayut.net

www.dhammayut.org

www.burapajan.com

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.