ขอนำผู้มีเกียรติทุกท่านสู่ดินแดนอารธรรมแห่งอีสาน ดินแดนของพระอริยสงฆ์ เปิดประตูสู่เมืองถิ่นมั่นในพุทธธรรม ในสารคดีชุด "ท่องเที่ยวเมืองธรรมะ ไหว้พระดีเมืองสกลนคร"


อำนวยการผลิต/บทสารคดี โดย
ตะวัน คำสุจริต

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.