Get Adobe Flash player

สำนักงานเลขานุการ

DHAMMAYUTnews

มี 181 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

ประวัติความเป็นมาวันเข้าพรรษา
และการบำเพ็ญบุญก่อนเข้าพรรษา

คุณตะวัน-คุณอุไรวรรณ คำสุจริต

รวบรวม/เรียบเรียง/บรรยาย

 

Add a comment
วัดป่าชิคาโก
       วัดป่าชิคาโกได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ โดยคณะญาติธรรมชาวชิคาโกและรัฐใกล้เคียง  ตลอดทั้งครูบาอาจารย์หลายรูปด้วยกันที่เดินทางมาโปรด   และได้มอบปัจจัยบางส่วนไว้สำหรับสร้างวัดจนสำเร็จลุล่วงมาด้วยดี  วัดป่าชิคาโกได้จดทะเบียนเป็นองค์กร Non Profit Organization ในนาม Natural Buddhist Meditation Temple Of Greater Chicagoเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ (1986) ปัจจุบันวัดป่าชิคาโกตั้งอยู่ในเมืองเบอร์แบงค์ รัฐอิลลินอยส์ เลขที่ 8243 South Newland Ave.Burbank,IL.60459 มีเนื้อที่ประมาณ ๑ เอเคอร์ ห่างจากตัวเมือง Chicago ระยะเวลาขับรถประมาณ ๓๐ นาที
Add a comment

อ่านเพิ่มเติม: แนะนำวัดป่าชิคาโก Buddhist Meditation

ขอนำผู้มีเกียรติทุกท่านสู่ดินแดนอารธรรมแห่งอีสาน ดินแดนของพระอริยสงฆ์ เปิดประตูสู่เมืองถิ่นมั่นในพุทธธรรม ในสารคดีชุด "ท่องเที่ยวเมืองธรรมะ ไหว้พระดีเมืองสกลนคร"


อำนวยการผลิต/บทสารคดี โดย
ตะวัน คำสุจริต

Add a comment

"คนที่ชอบอิจฉาคนอื่น คนที่ชอบพูดโกหก คนที่มักฆ่าสัตว์ คนที่มักโกรธ พยาบาท คนที่มักดูถูกเหยียดหยามคนอื่น คนที่ไม่ชอบทำบุญให้ทาน ผลกรรมจะเป็นเช่นไร ท่านรู้มั้ย?"  

Add a comment

อ่านเพิ่มเติม: จูฬกัมมวิภังคสูตร

"เชื่อหรือไม่..โลกกำลังจะแตก  น้ำแข็งกำลังละลาย  น้ำจะท่วมโลก ไฟกำลังจะใหม้โลกในไม่ช้านี้ จริงเท็จประการใด  ค้นหาคำตอบ?"

Add a comment

อ่านเพิ่มเติม: โลกกำลังจะแตก

วันอาสาฬหบูชา  เป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนา  เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระอริยสัทธรรม 

Add a comment

อ่านเพิ่มเติม: วันอาสาฬหบูชา

ช่วงก่อนจะถึงวันเทศกาลเข้าพรรษา  พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ได้พากันเดินทางไปทำบุญตามวัดต่างๆ เพื่อความเป็นศิริมงคลชีวิต  และเพื่อความเจริญในการประกอบหน้าที่การงาน โดยยึดถือคติที่ว่า  "กาลเข้าพรรษา  ถึงเวลาที่ต้องบำเพ็ญบุญ"

Add a comment

อ่านเพิ่มเติม: การบำเพ็ญบุญก่อนเข้าพรรษา

พระพุทธองค์ทรงประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ในวันวิสาขบูชา ซึ่งถือเป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนา จึงขอนำประวัติความเป็นมาของวันดังกล่าว มาเล่าให้พุทธศาสนิกชนได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมา...

Add a comment

อ่านเพิ่มเติม: วันวิสาขบูชา

ผูกดวง ดูดวง ผูกโชคชะตาราศี สะเดาะเคราะห์  ทายอวัยวะ  ทายนิมิต  ทำนายฝัน  ทำนายลักษณะ  ให้ฤกษ์อาวาหมงคล  ให้ฤกษ์วิวาหมงคล  ดูฤกษ์เรียงหมอน  ดูฤกษ์หย่าร้าง  ดูฤกษ์เก็บทรัพย์  ดูฤกษ์จ่ายทรัพย์  ดูโชคดี  ดูเคราะห์ร้าย  พระทำได้หรือไม่ พุทธศาสนิกชนสงสัยจัง  ????

Add a comment

อ่านเพิ่มเติม: ดูโชคชะตาราศรี

"มหาชนทุกเชื้อชาติเผ่าพันธ์ให้ความสนใจ  หันมายอมรับนับถือพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น  ในทุกๆ  ปี   ด้วยอาศัยการเสียสละของคณะพระธรรมทูต"

Add a comment

อ่านเพิ่มเติม: สารคดีพระธรรมทูต

"โลก" คือ ที่อยู่อาศัยของมวลสรรพสิ่งทั้งหลาย "โลก" คือ ดาวหินขนาดใหญ่ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ มวลสรรพสิ่งในโลกกลมๆ ใบนี้ ล้วนตกอยู่ใต้อำนาจของโลกธรรม ๘ ทั้งสิ้น แล้วอะไรคือ โลกธรรม ???? ร่วมค้นหาคำตอบ...ได้แล้ววันนี้

Add a comment

อ่านเพิ่มเติม: โลกธรรม ๘

ในโอกาสที่วันมาฆบูชามหามงคลเวียนมาบรรจบครบ ซึ่งในปีนี้ตรงกับ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันอุโบสถที่ ๖ แห่งเหมันตฤดู ความสำคัญในวันนี้ คือ เป็นวันประชุมพร้อมด้วยองค์ ๔ ที่เรียกว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" ซึ่งจักได้หยิบยกเอาพระคุณนามแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้ามาสาธยายให้ท่านสาธุชนได้สดับ พอเป็นเครื่องรื่นเริงในธรรมนำไปสู่สัมมาปฏิบัติต่อไป.... 

Add a comment

อ่านเพิ่มเติม: วันมาฆบูชา

   วันปิยมหาราช หมายถึง วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพัฒนาการศึกษา การทหาร การสื่อสาร การรถไฟ  และทรงโปรดให้มีการเลิกทาส โดยมิได้มีการเสียเลือดเนื้อ

Add a comment

อ่านเพิ่มเติม: วันปิยมหาราช

   ครั้นเมื่อออกพรรษา ถือเป็นโอกาสอันดีของชาวพุทธที่จะได้บำเพ็ญมหากุศลอีกอย่างหนึ่ง คือการถวายกฐิน สำหรับเทศกาลกฐินนี้ มีความเป็นมาอย่างไร ทางทีมงานขอนำคำตอบมามอบให้กับทุกท่านได้ศึกษา

Add a comment

อ่านเพิ่มเติม: กฐิน

การบำเพ็ญบุญก่อนเข้าพรรษา คือหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา..การจำพรรษา มีประวัติความเป็นมาอย่างไร พระสงฆ์จักไม่อยู่จำพรรษาได้หรือไม่ ช่วงเข้าพรรษา พระภิกษุท่านทำหน้าที่อะไร ฯลฯ "เข้าพรรษา กาลเวลาแห่งบุญ" ...ฟัง อ่าน ดาวน์โหลด ฟรี

Add a comment

อ่านเพิ่มเติม: วันเข้าพรรษา