คลิพ วิดีโอ

ประวัติสังเขป 

วัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ในสหรัฐอเมริกา

ชุดที่ 1

   

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

  

8. 

 

9. 

  

10. 

  

11.

  

12. 

  

13

  

14. 

  

15. 

  

16. 

  

17. 

  

18. 

 
 19. 

  

20. 

  

21. 

  

22. 

  

23. 

  

24. 

 

25. 

  

26. 

  

27. 

 

28. 

  

29. 

 

30. 

 

ชุดที่ 2

  

31. 

  

32. 

  

33. 

  

34. 

  

35. 

 

36. 

  

37. 

  

38. 

  

39. วัดเนวาด้าธรรมาราม

  

40. 

  

41. 

  

42. 

 

43. 

  

44. 

  

45. 

 

46. 

  

47. 

48. 

 

 

49. 

  

50. 

 
      

 

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.