พระธรรมทูต หรือพระภิกษุสงฆ์ และบุคคลทั่วไป ที่พำนักอาศัยประจำที่วัด ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อย้ายสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ (ย้ายวัด) ต้องแจ้งให้ทางหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง ทราบภายใน ๑๐ วัน หลังจากการย้าย ถ้าไม่แจ้งถือว่าเป็นการทำผิดกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา..โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก U.S. Citizenship and Immigration Services  คลิก

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม AR-11 คลิก
แจ้งเปลี่ยนที่ออนไลน์ สำหรับผู้พระสงฆ์หรือบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่อเมริกันซิติเซ่น คลิก
 แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ออนไลน์ในกรณีกำลังยื่นขอกรีนการ์ด คลิก
 

หมายเหตุ เมื่อกดเข้าเว็บไซต์อิมมิเกรชั่นแล้ว ต้องกด OK เพราะเว็บไซต์ของหน่วยงานฯ มีระบบป้องกันความปลอดภัยสูง และกรุณาทำตามขั้นตอนที่ทางหน่วยงานอิมมิเกรชั่นแนะนำทุกประการ

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.