กรอกแบบฟอร์มออนไลน์

แจ้งความประสงค์เดินทางร่วมประชุม ครั้งที่ 33/2560

คณะสงฆ์ธรรมยุต ในสหรัฐอเมริกา

และผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต

ณ วัดอาร์คันซอส์พุทธวนาราม เมืองฟอร์ท สมิธ รัฐอาร์คันซอส์

และ วัดสังฆรัตนาราม เมืองโอคลาโฮมา ซิตี้ รัฐโอคลาโฮมา  

15-18 มิถุนายน 2560

 

หมายเหตุ : การเดินทางโดยเครื่องบิน กรุณาจอง ขึ้น/ลง

 สนามบินที่ใกล้ วัดอาร์คันซอส์พุทธวนาราม : Fort Smith Regional Airport (FSM)

หรือสนามบินที่ใกล้ วัดสังฆรัตนาราม: Will Rogers World Airport (OKC)

 

 

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.