สมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ทรงนำสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย

และเสร็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมศานุวงศ์

ประทักษิณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี  ๒๕๖๐

วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น.

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.